Ouders zijn in de basis in principe zelf verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding. Jij als professionals versterkt daarbij de ouderlijke competenties zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Als gezinscoach ben je vanuit het team 0-100 het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld en op scholen) of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je draagt zorg voor je caseload welke voornamelijk bestaat uit gezinnen met jonge kinderen in de basisschoolleeftijd.

Werkzaamheden wat ga je doen?

Profiel – wie ben jij?

Motivatie – redenen waarom deze baan jou ligt!
– omdat jij aantoonbare kennis hebt van de normale ontwikkeling van het jonge kind tot aan 12 jaar
– omdat jij aantoonbare ervaring met het opstellen van een gezinsplan en veiligheidsplan
– omdat jij aantoonbare ervaring met het voeren van casusregie

Werkomgeving – waar kom je terecht?
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein.